اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی مدیریت افکار عمومی

کارگاه آموزشی مدیریت افکار عمومی - تعریف مفهوم اصول ساختار تاثیر مهندسی افکار عمومی

افکار عمومی

افکار عمومی عبارت است از برآیند گرایش ها و قضاوت های ذهن افراد یک واحد اجتماعی، اعم از گروه، جمعیت، اجتماع یا جامعه نسبت به یک جریان، فرد، سازمان، رویداد، پدیده یا حکومت. به هرحال این دیدگاه افکار عمومی در جمع شکل می گیرد اما حاصل جمع افکار منفرد نیست. به عبارت دیگر افکار عمومی ابراز عقیده در یک مسئله مورد اختلاف است . حاصل جمع افکار فردی نیست، بلکه کنش متقابل فردی و گروهی است که می توا آن را یک تولید اجتماعی نامید.  در پیدایش افکار عممومی عمل آگاهانه، وسایل ارتباط جمعی، احزاب وتشکل های سیاسی و شخصیت ها، رهبران مرئی و نامرئی، همچنین سنت ها، پیش داوری ها، نگرش ها و تجربه های فردی و گروهی موثرند. به علت پیچیدگی های افکار عمومی از نظر تنوع نگرش ها، عقاید و ایدئولوژی ها و احساسات شناخت آن در سطح کلان برای دولت ها و در سطح خرد برای روابط عمومی ها در سازمان های مختلف ضروری است.

مدرس:  استاد چگینی

کارگاه آموزشی مدیریت افکار عمومی – تعریف مفهوم اصول ساختار تاثیر مهندسی افکار عمومی

 این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است. مخاطبین حاضر در جلسه دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای نشریات دانشجویی می باشند.

محتوای فیلم این کارگاه با سه کیفیت (موبایل و خوب، عالی) بارگذاری شده است که کیفیت موبایل ان ۳GP کیفیت خوب ان قابل نمایش در رایانه ها و  کیفیت عالی آن همان کیفیت فول HD است.اما برای استفاده معمولی و یادگیری در کامپیوتر و نمایشگرهای بزرگ کیفیت خوب مناسب تر است و کیفیت موبایل هم برای استفاده در تبلت و موبایل آماده سازی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  مخاطب شناسی

دیدگاه ها