اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی محیط فرهنگی و مدیریت روابط دختر و پسر

کارگاه آموزشی محیط فرهنگی و مدیریت روابط دختر و پسر - روابط دختر و پسر تشکلات دانشجویی

 مدیریت فرهنگی و گروه های فرهنگی

اصطلاح مدیریت فرهنگی جامعه اگرچه بسیار فراتر از مدیریت فرهنگی در سازمان ها و بخش های فرهنگی به عنوان زیرمجموعه های آن جامعه است اما برای اجرا وکاربرد تفاوت ماهوی چندانی ندارند . مدیریت بر هر حوزه بدون برنامه ریزی و سازماندهی ممکن نیست.  مدیریت فرهنگی از آن روحائز اهمیت است که فرهنگ درزندگی افراد جامعه و ایجاد هویت ملی، نوآوری، کارآفرینی ، سرمایه ، فن آوری و غیره اهمیت بسیار دارد . از آنجا که هدف گذاری و برنامه ریزی، ضرورت مدیریت محسوب می شوند، این دو بدون شناخت وضعیت موجود که مبتنی برگذشته است امکان پذیر نمی باشد.  مدیریت فرهنگی با اتکاء به ارزش های جامعه باید در پی اعتلای فرهنگ باشد و شرایطی را فراهم نماید که اهداف مورد نظر به گونه ای مطلوب حاصل شود ؛ چرا که دستیابی به اهداف مطلوب فرهنگی، تاثیر قابل توجهی بر دیگر فعالیتها خواهند داشت.

مدرس:  استاد مستشاری

کارگاه آموزشی محیط فرهنگی و مدیریت روابط دختر و پسر – مدیریت روابط دختر و پسر در تشکلات دانشجویی و فرهنگی

این کارگاه به آموزشی  محیط فرهنگی و مدیریت روابط دختر و پسر – مدیریت روابط دختر و پسر در تشکلات دانشجویی و فرهنگی در قالب یک جلسه آموزشی می پردازد، این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است. مخاطبین حاضر در جلسه دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای نشریات دانشجویی می باشند.

محتوای فیلم این کارگاه با سه کیفیت (موبایل و خوب، عالی) بارگذاری شده است که کیفیت موبایل ان ۳GP کیفیت خوب ان قابل نمایش در رایانه ها و  کیفیت عالی آن همان کیفیت فول HD است.اما برای استفاده معمولی و یادگیری در کامپیوتر و نمایشگرهای بزرگ کیفیت خوب مناسب تر است و کیفیت موبایل هم برای استفاده در تبلت و موبایل اماده سازی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها