اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آشنایی تهدید های نرم در حوزه دیجیتال

دنیا-دیجیتال کارگاه آشنایی تهدیدی های نرم در حوزه دیجیتال - اهداف ابعاد راه های مقابله جنگ نرم فضای سایبری

تهدیدی نرم

اصولاً نرم‌افزارگرایی فراتر از سخت‌افزارگرایی و ملاحظات سنتی امنیتی‌ـ‌راهبردی به آن طیف از ملاحظات در سیاست خارجی اشاره دارد که ارزشی و فرهنگی بوده و از ابعاد و پیامدهای سیاسی‌ـ‌امنیتی نیز برخوردار است. اگر امنیت ملی یک کشور را شرایط و فضایی بدانیم که یک ملت در چارچوب آن می‌تواند اهداف و منافع ملی و حیاتی خود را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید، با این تعریف امنیت ملی یا ارزش‌های حیاتی یک کشور دارای سه محور کلی خواهد بود.  الف. تمامیت ارضی؛ ب. ایده و الگوهای رفتاری؛  ج. حاکمیت سیاسی.  فوق منظور از تهدید، عنصر یا وضعیتی است که ارزش‌های حیاتی سه‌گانه یاد شده را به خطر اندازد.

کارگاه آشنایی تهدید های نرم در حوزه دیجیتال – اهداف ابعاد راه های مقابله با جنگ نرم فضای سایبری

این کارگاه به بیان و تعریف کاربرد کارکرد استفاده رسانه دیجیتال در مقاومت اسلامی  برای انقلاب اسلامی می پردازد. این کارگاه در جشنواره ملی رسانه دیجیتال که توسط مرکز رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده است. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر باگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

 

این کارگاه در جشنواره ملی رسانه دیجیتال تولید شده است

دسته :  فضای مجازی

دیدگاه ها