اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آشنایی با ناتوی فرهنگی

جنگ نرم ناتوي فرهنگي فضاي مجازي کارگاه آشنایی با ناتوی فرهنگی  - مفهوم اهداف چیستی مبانی اصول ساختار تبیین ابزار جنگ نرم

ناتوی فرهنگی

 بعد از پایان جنگ سرد و حذف تهدید نظامی شوروی كه هدف اصلی شكل گیری ناتو بود ، بسیاری از آگاهان استمرار حیات ناتو را غیرضروری دانستند . اما از آن جایی كه سیاست خارجی ایالات متحد آمریكا بر اساس یك دشمن و تهدید خارجی استوار است با تئوریزه كردن فضای بعد از جنگ سرد بر مبنای ” جنگ تمدن ها ” نه تنها استمرار حیات ناتو با ماهیت نظامی را ضروری دانستند بلكه با توجه به چالش جدید غرب در مقابل بیداری جهان اسلام ، شاهدیم كه دنیای غرب باز هم همچون گذشته با سردمداری آمریكا به صورت غیررسمی ، سازمانی را در حوزه فرهنگ ایجاد كرده كه به تعبیر مقام معظم رهبری می توان آن را ” ناتوی فرهنگی ” نام گذاشت.

کارگاه آشنایی با ناتوی فرهنگی  – مفهوم اهداف چیستی مبانی اصول ساختار تبیین ابزار جنگ نرم

این کارگاه به بیان و تعریف کارگاه آشنایی با ناتوی فرهنگی  – مفهوم  اهداف چیستی مبانی اصول ساختار تبیین بزار جنگ نرم ارتش سایبری دشمن پرداخته است. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر بارگذاری شده است که شامل دو جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  انقلاب و جریان شناسی

دیدگاه ها