اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه مدیریت منابع انسانی در فعالیت های مذهبی

مدیریت-منابع-انسانی کارگاه مدیریت منابع انسانی در فعالیت های مذهبی - منابع انسانی در تشکیلات - منابع انسانی اسلامی

منابع انسانی در فعالیت های مذهبی

مديريت منابع انساني شامل انجام فعاليت‌هايي است كه داراي مباني، مفاهيم، فرايندها و ابزارهاي متفاوتي هستند تا حدي كه در سازمان‌هاي بزرگ براي برخي از آنها واحدهاي مستقلي تشكيل مي‌دهند. با وجود تفاوت ماهيتي بين اين فعاليت‌ها، بيشتر آنها داراي ارتباط از جهت عمليات و اطلاعات هستند.

این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر باگذاری شده است که شامل دو جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید. این کارگاه به بیان و تعریف جایگاه مدیریت منابع انسانی در فعالیت های مذهبی در قالب پنج جلسه با مخاطبین اقشار و گروه های مذهبی پرداخته است. همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

کارگاه مدیریت منابع انسانی در فعالیت های مذهبی – منابع انسانی در تشکیلات – منابع انسانی اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها