اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه جایگاه فضای مجازی در دیپلماسی معاصر

وب جهان دیپلماسی اقتصاد اجتماع بین الملل کارگاه جایگاه فضای مجازی در دیپلماسی معاصر - تعریف جایگاه  شناخت بررسی دیپلماسی دیجیتال

فضای مجازی و دیپلماسی

عصر اطلاعات با مؤلفه هایی چون رشد معجزه آسای فناوری اطلاعات و ارتباطات، زمینه ساز تحول در همه جنبه های حیات بشری گردیده است. در این میان، مقوله دیپلماسی که با قدمتی به بلندی تاریخ همواره بر دو عنصر اطلاعات و ارتباطات استوار بوده است، بیش از سایر حوزه های اجتماعی در معرض تأثیرپذیری از مشخصه های عصر ارتباطات است. اتصال دورترین دولت ها به یکدیگر از طریق شبکه های الکترونیکی، تسهیل ورود بازیگران جدید به عرصه روابط بین الملل، چرخش آزاد اطلاعات، حاکمیت بر فضای اینترنت و… حاکی از روندی است که محتوا و شکل دیپلماسی را متحول و نیازمند بازتعریف و تغی یرات ساختاری نموده و اشکال نوینی چون دیپلماسی دیجیتال را با توجه به نقش آن در مناسبات میان دولت ها و سازمان های بین المللی تبدیل به مسئله ای پراهمیت نموده است. دیپلماسی دیجیتال در یک تعریف کلی به معنی حل مشکلات سیاست خارجی از طریق استفاده از فضای مجازی است و ضمن توجه ویژه به بعد فنی پیشرفت های ارتباطی و نقش رسانه را در خدمت دیپلماسی می بیند.

کارگاه جایگاه فضای مجازی در دیپلماسی معاصر – تعریف جایگاه  شناخت بررسی دیپلماسی دیجیتال

این کارگاه در جشنواره ملی رسانه دیجیتال که توسط مرکز رسانه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده است. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر باگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قابل قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

 

دسته :  فضای مجازی

دیدگاه ها