اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه روش اردوداری

تعریف و تاریخجه فوائد انگیزه سفر اردو مسافرت مدیریت مسئولین اردو مربیان و روحانیون سرود نیایش بدرقه اختتامیه طبیعت نوردی هم اندیشی کتاب خوانی مسابقات مکتوب

در این کارگاه به توضیح و تدریس روش اردو داری با تاکید به ادرو داری برای نوجوانان می پردازد که شامل سرفصل های ذیل می باشد. محتوای هر جلسه بر اساس ترتیب مربوط به سرفصل آن جلسه است به صورتی که برای مثال ویدیو دوم جلسه پنجم به دومین سرفصل جلسه پنجم مربوط است.

سرفصل:

جلسه اول

تعریف و تاریخجه اردو
فوائد و انگیزه های سفرو اردو
دستاوردهای اردو
فرق مسافرت و کلاس با اردو
مدیریت در اردو
گروه بندی در اردو
وظایف مسئولین اردو

جلسه دوم

حضور مربیان و روحانیون در اردو
مقررات اردو
سرود و نیایش در اردو
اردوداران جوان
امور امنیت، نظافت و بهداشت
فعالیت های فرهنگی

جلسه سوم

مراسم افتتاحیه اردو
استقبال، بدرقه و اختتامیه اردو
مناسب های خاص در ادرو
صندوق پیک نور و پیام اردو
نماز جماعت و برنامه های آن
نیایش در اردو

جلسه چهارم

تدبر در قرآن
طبیعت نوردی
راز میوه
جستجوی گنج
تصمیم مشکل
هشدار

جلسه پنجم

راز چوب، مناظره، شب نشینی در چنگل
هم اندیشی، کتاب خوانی، مسابقات مکتوب
بازدید، بازیهای نیرو بخش
شعر و سروی اردویی

 

مدرس: استاد حجت الاسلام عبدالکریم صالحی

کارشناس علوم تربیتی در حوزه کودک و نوجوان می باشد که همزمان با تحصیل در حوره علیمه مربی تربیتی کودک و نوجوان نیز بوده و سابقه ۲۰ ساله در این حوزه دارد و  موفق به ابداء روش های جذاب و کارامد در این این حوزه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  قرآن و اهلبیت, مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها