اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه راهبری اردوی جهادی

در این دوره با کمک گرفتن از تجربیات افراد فعال در اردوی جهادی سعی بر آن است در عین بیان تجربیات و نکات ضروری شیوه مدیریت صحیح این اردو ها نیز گفته شود.

سر فصل ها

-کلیات پیرامون جایگاه و اثرگذاری حرکت های جهادی مبتنی بر نگاه انقلاب اسلامی

-شناسایی، انتخاب منطقه، ارتباط با اهالی و مقدمات حرکتِ جهادی

-جذب حمایت های مادی و معنوی برای حرکت های جهادی

-تشکل یابی، جذب و سازماندهی نیروها و تقسیم وظایف

-برنامه ریزی فعالیت های عمرانی،اقتصادی، فرهنگی وبهداشتی

-فرهنگیِ درون گروهی

-نکاتی پیرامون اصل ونحوه ی حضور خواهران

-گزارش کار

-آسیب شناسی

مدرس: مهران کریمی

 

دسته :  قرآن و اهلبیت, مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها