اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

 

دوره راهبری هیئت دانشجویی

هییت-دانشجویی راهبری هیئت های دانشجویی مدیریت سازمان آموزش هدایت تربیت ساختار شرایط مؤلفه تبلیغ کار فرهنگی تبلیغ آسیب شناسی فعالیت هیئت ها واحدها و کمیته ها مناسبتها

این دوره با هدف بیان آنچه باید در مورد راهبری و مدیریت هیئت های دانشجویی گفته شود طراحی شده است و سعی شده مطالب با توجه به مخاطب خاص که همان خادمین هیئت هستند موضوع بندی و بیان شود

سرفصل ها: 

 • داشتن نگاه جامع و سازمانی
 • آموزش
 • هدایت وتربیت نیروها
 • ایجاد دفتر تجربیات و بایگانی های مختلف
 • عقل ابزاری و هیئت
 • نگاه جامع و سازمانی
 • ساختار هیئت
 • شرایط و مؤلفه های تبلیغ (کار فرهنگی)
 • تبلیغ و کار فرهنگی
 • آسیب شناسی فعالیت های هیئت ها
 •  مراحل خود سازی خادمان هیئت
 • واحدها و کمیته ها
 •  مناسبتها

مدرس: حسین افسری

 

دسته :  قرآن و اهلبیت, مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها