اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه اصول مدیریت فرهنگی

مدیریت-فرهنگی کارگاه اصول مدیریت فرهنگی - آشنایی اصول مبانی مدیریت فعالیت های فرهنگی

 مدیریت فرهنگی

اصطلاح مدیریت فرهنگی جامعه اگرچه بسیار فراتر از مدیریت فرهنگی در سازمان ها و بخش های فرهنگی به عنوان زیرمجموعه های آن جامعه است اما برای اجرا وکاربرد تفاوت ماهوی چندانی ندارند . مدیریت بر هر حوزه بدون برنامه ریزی و سازماندهی ممکن نیست.  مدیریت فرهنگی از آن روحائز اهمیت است که فرهنگ درزندگی افراد جامعه و ایجاد هویت ملی، نوآوری، کارآفرینی ، سرمایه ، فن آوری و غیره اهمیت بسیار دارد . از آنجا که هدف گذاری و برنامه ریزی، ضرورت مدیریت محسوب می شوند، این دو بدون شناخت وضعیت موجود که مبتنی برگذشته است امکان پذیر نمی باشد.  مدیریت فرهنگی با اتکاء به ارزش های جامعه باید در پی اعتلای فرهنگ باشد و شرایطی را فراهم نماید که اهداف مورد نظر به گونه ای مطلوب حاصل شود ؛ چرا که دستیابی به اهداف مطلوب فرهنگی، تاثیر قابل توجهی بر دیگر فعالیتها خواهند داشت.

کارگاه اصول مدیریت فرهنگی – آشنایی اصول مبانی مدیریت فعالیت های فرهنگی

این کارگاه به آموزشی کارگاه اصول مدیریت فرهنگی آشنایی اصول مبانی مدیریت فعالیت های فرهنگی در قالب یک جلسه آموزشی می پردازد،مخاطبین این کارگاه تشکلات دانشجویی و گروه های فرهنگی و هنری ، دانشجویان و علاقه مندان به مدیریت فرهنگی و هنری و مدیریت سازمان ها و گروه های فرهنگی هنری و رسانه ای می باشند. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر بارگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

دسته :  مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها