اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آشنایی با روانشناسی ارتباطات

ارتباطات تبلیغ اطلاع رسانی فن بیان اجرا ارتباط گیری کارگاه آشنایی با روانشناسی ارتباطات

کارگاه آشنایی با روانشناسی ارتباطات

این کارگاه به بیان و تعریف کارگاه آشنایی با روانشناسی ارتباطات از نظر فنی و محتوایی پرداخته است. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر بارگذاری شده است که شامل شش جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قابل قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  مخاطب شناسی

دیدگاه ها