اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی

کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی - آنچه یک نشریه دنشجویی باید داشته باشد

 

مدرس:  استاد فرهمند

این کارگاه به تشریح اصول استاندار یک نشریه دانشجویی و انچه یک نشریه دانشجویی باید داشته باشد تا نشریه تراز و قابل قبولی باشد می پردازد در حقیقت  شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی مکتوب را بررسی می کند

این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

محتوای فیلم این کاروه با سه کیفیت (موبایل و خوب، عالی) بارگذاری شده است که کیفیت موبایل ان ۳GP کیفیت خوب ان قابل نمایش در رایانه ها و  کیفیت عالی آن همان کیفیت فول HD است.

کارگاه آموزشی شایسته ها و بایسته های نشریات دانشجویی – آنچه یک نشریه دنشجویی باید داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  نشریات و مکتوبات

دیدگاه ها