اسرا تی وی

منو

کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری

کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری - هنر قواعد اصول فنون نشریه دانشجویی نشریات

 

مدرس:  استاد محسنی

منظور اصلی از نویسندگی نیز، برقراری ارتباط است؛ اما در نویسندگی كه استفاده از بعد مكتوب زبان است، ممكن است پیام به صورت مستقیم و بدون جنبه های هنرمندانه ی آن به خواننده و مخاطب، رسانده شود یا با رویكردها و كاركردهای هنرمندانه ی آن. از طرفی وظیفه ویراستار و حوزه ی خدمات ویرایشی او با توجه به نوع اثر ( تألیف، ترجمه و تصحیح) و نیز با توجه به  حوزه ی محتوایی و كاربردی و حجم و مخاطبان اثر، بسیار دامنه دار و پر مسؤولیت است در هر صورت پیراستن متن از حشو  و زواید و آراستن آن به زیورهای زبانی و فنی، به منظور خوانش بهتر و جذابیت بیشتر اثر، عمده ترین هنری  است كه بر عهده ی ویراستار است.

کارگاه آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری – هنر قواعد اصول و فنون نویسندگی نشریه دانشجویی – نویسندگی نشریات تجربی دانشجویی

این کارگاه به آموزشی مبانی نویسندگی و ویراستاری با توجه ویژه به نویسندگی و ویراستاری در نشریات و مجلات تجربی مخصوصا دانشجویی در قالب دو جلسه آموزشی می پردازد، این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است. مخاطبین حاضر در جلسه دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای نشریات دانشجویی می باشند.

محتوای فیلم این کاروه با سه کیفیت (موبایل و خوب، عالی) بارگذاری شده است که کیفیت موبایل ان ۳GP کیفیت خوب ان قابل نمایش در رایانه ها و  کیفیت عالی آن همان کیفیت فول HD است.اما برای استفاده معمولی و یادگیری در کامپیوتر و نمایشگرهای بزرگ کیفیت خوب مناسب تر است و کیفیت موبایل هم برای استفاده در تبلت و موبایل اماده سازی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  نشریات و مکتوبات

دیدگاه ها