اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی مصاحبه مطبوعاتی

مصاحبه کارگاه آموزشی مصاحبه مطبوعاتی - اصول و فنون مصاحبه - اصول فنون آداب مصاحبه مطبوعاتی

 

مدرس:  استاد  محدثی

مصاحبه نوعی ارتباط فکری ، عقیدتی و اطلاعاتی است که بین مصاحبه شونده و مخاطبان از طریق یک واسطه یا ارتباط دهنده که همان خبرنگار یا مصاحبه کننده است برقرار میشود . ارتباط آن دوسویه و از عوامل درونی و بیرونی سازمان نیز کمک میگیرد.   گفته های مصاحبه شونده داستان خبر را زنده تر نشان میدهد چنین به نظر میرسد که شخص طرف مصاحبه به سوال یک یک خوانندگان یا شنوندگان جواب میدهد و با آنها مذاکره میکند . برای آنکه مصاحبه کاملا طبیعی جلوه کند کوشش میکند مصاحبه را در محل کار یا خانه شخصی انجام دهد و همه محیط را در معرض دید بینندگان قرار دهد .

این کارگاه به بیان و تعریف اصول و فنون  مصاحبه از نظر فنی و محتوایی در قالب دو جلسه پرداخته است. این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر باگذاری شده است که شامل دو جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

کارگاه آموزشی مصاحبه مطبوعاتی – اصول و فنون مصاحبه – اصول مصاحبه مطبوعاتی – آداب مصاحبه مطبوعاتی – فنون  مصاحبه مطبوعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته :  نشریات و مکتوبات

دیدگاه ها