اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی خبر نویسی

خبر-اخبار-نشریه-روزنامه کارگاه آموزش خبر نویسی - فنون مهارت شیوه اصول روش خبرنویسی در نشریات تجربی دانشجویی

 

خبر نویسی

در عصر جدید اطلاع رسانی و سرعت در آن بسیار اهمیت دارد در زمانه ای که به عصر انفجار اطلاعات معروف است رسانه ای موفق است که بتواند با سرعت و دقت کامل وقایع را منعکس نماید. کارشناسان علم ارتباطات خبر را به دو گروه : معمولی  و تازه ها تقسیم کرده اند.در عصر جدید اطلاع رسانی و سرعت در آن بسیار اهمیت دارد در زمانه ای که به عصر انفجار اطلاعات معروف است رسانه ای موفق است که بتواند با سرعت و دقت کامل وقایع را منعکس نماید. کارشناسان علم ارتباطات خبر را به دو گروه : معمولی  و تازه ها تقسیم کرده اند. در این کارگاه به خبر می پردازیم.

مدرس:  استاد میرزایی

این کارگاه به بیان و تعریف خبر و خبر نویسی ارزش‌های خبری عناصر خبری منبع و لید سبک‌های خبرنویسی پرداخته است این کارگاه با توجه به مخاطبش که فعالین فرهنگی و مدیر مسدولان و تحرریه نشریات دانشجویی هستند تاکید برای تولید خبر در فضای نشریا تجربی مخصوصا نشریات دانشجویی مفید می باشد. در ضمن این کارگاه  در قالب دو جلسه با مخاطبین دانشجو پرداخته است.

کارگاه آموزش خبر نویسی – فنون مهارت شیوه اصول روش خبرنویس

این کارگاه در تابستان سال ۱۳۹۰ توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کل کشور تحت عنوان دوره ضیافت رسانه های مجازی و مکتوب در دانشگاه فردوسی مشهد هم زمان با ماه مبارک رمضان برگزار شده است. مخاطبین حاضر در جلسه دانشجویان فعال فرهنگی و اعضای نشریات دانشجویی می باشند. این کارگاه در قالب صوت بارگذاری شده است کیفیت صوت در حد مطلوب و مناسب است که با حجم کم قالب قبول دارد،  کیفیت هم برای استفاده در تبلت و موبایل اماده سازی شده است.

 

 

 

دسته :  نشریات و مکتوبات

دیدگاه ها