اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی روانشناسی تبلیغ

کارگاه آموزشی روانشناسی تبلیغ - از روانشناسی در تبلیغ و نشر دین استفاده کنیم - روانشناسی اسلامی

 

مدرس: استاد صالح پرور

چه شیوه های روان شناختی یا تربیتی برای بهبود تبلیغ دینی توصیه می كنید و چقدر با تبلیغ فعلی موافق هستید. كی از موثرترین عوامل موفقیت تبلیغ در جذب مخاطب، روان شناسی تبلیغ است. پیام رسان باید مخاطب خود را بشناسد، روحیات او را بداند، گرایش و حساسیت های گروهی، سنی و اجتماعی را با دقت مورد نظر داشته باشد. روان شناسی فردی و روان شناسی اجتماعی كه دو رشته وسیع علمی در عصر كنونی هستند امروزه در تبلیغ نقش تعیین كننده ای دارند و افراد یا سازمان های تبلیغی در كشورهای پیشرفته قبل از اینكه به كار تبلیغ دست بزنند مباحث این دو علم را مد نظر دارند و با توجه به آن مباحث به صحنه تبلیغات می آیند و متخصصان و كارشناسان ورزیده این دو علم را به كمك می طلبند و تبلیغات را بر اساس اصول آن دو طراحی می كنند.

کارگاه آموزشی روانشناسی تبلیغ – از روانشناسی در تبلیغ و نشر دین استفاده کنیم – روانشناسی اسلامی

این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر بارگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسه این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسه به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

 

دسته :  مخاطب شناسی

دیدگاه ها