اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی جریان های معنوی نو ظهور

کارگاه آموزشی جریان های معنوی نو ظهور - روش نقد عرفان انحرافی - اندیشه عقاید فرقه‌ نو ظهور

عرفان نو ظهور

بشر در طول تاریخ، همواره شاهد ظهور و بروز مکتب ها و اندیشه های گوناگونی بوده، که توسط افراد خاصی بنیان گذاری شده است. این افکار و عقاید ساخته و تدوین شده به دست بشر، بعضی را به سوی خود جلب و عقیده مند ساخته و گاهاً جولانی پیدا نموده و آنگاه، پس از مدت زمانی فروکش کرده است. همۀ این مکتب ها و بنیانگذاران آن ها معتقد بوده اند که دستورات و نظرات شان، می تواند مشکلات بشر را بر طرف نموده، او را به سر منزل مقصود برساند. اما در عمل این گونه نبوده. پس از مدتی، یک مکتب دیگری پیدا شده و روشی جدید برای مردم ارائه داده است. لذا، جهان همواره عرصۀ تاخت و تاز مشرب ها و نحله های فکری گوناگون بوده، هر از چند گاهی، یک عقیدۀ نو پیدا می شود و موجی ایجاد می کند که بسیاری افراد را در بر می گیرد و با خود می برد.

مدرس:استاد عشقی

کارگاه آموزشی جریان های معنوی نو ظهور – روش نقد عرفان انحرافی – اندیشه عقاید فرقه‌ نو ظهور

این کارگاه در قالب تصویر بارگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد. کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید.


 

 

مدت زمان: ۱۵ دقیقه ۴۹ ثانیه

 

دسته :  قرآن و اهلبیت

دیدگاه ها