اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه بررسی از نظام تک قطبی به نظام اخلاقی

حکومت-چیست- اجتماع ریاست رهبری مدیریت-انواع-حکومت کارگاه بررسی از نظام تک قطبی به نظام اخلاقی - چگونگی حرکت ازنظام تک قطبی به نظام اخلاقی

نظام تک قطبی

 از منظر تئوری رئالیستی، توزیع قدرت میان قدرت های بزرگ، اصل پایه ای تعیین کننده هر ساختار بین المللی است. بر این اساس، برای توصیف ساختار نظام بین الملل، رئالیسم از مفاهیمی مثل: تک قطبی، دو قطبی و چند قطبی استفاده می کند که منعکس کننده شیوه توزیع قدرت است. با استفاده از این مفاهیم آنها تلاش می کنند روابط میان قدرت های بزرگ و مقررات ساختاری این روابط را توضیح دهند. آنها ساختار نظام بین الملل را بر اساس توزیع قدرت میان قدرت های بزرگ به دوره های تاریخی متفاوتی تقسیم می کنند.

کارگاه بررسی از نظام تک قطبی به نظام اخلاقی – چگونگی حرکت ازنظام تک قطبی به نظام اخلاقی

مدرس: استاد اسدالله زارعی

این کارگاه در دو قالب صوت و تصویر بارگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب و کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید همچنین جلسات این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل جلسات به صورت صوت و تصویر فراهم باشد.

 

 

 

دسته :  انقلاب و جریان شناسی

دیدگاه ها