اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزش روش بیان احکام

 کارگاه روش بیان احکام شرعی - اصول وروش‌های روش‌‌شناسی فنون صحیح بیان احکام

 

مدرس: استاد  حجت الاسلام محمدی

احکام شرعی

احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند. احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است. احکام، دسته بندی‌ها و اقسام مختلفی دارد. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولیه و ثانویه است. احکام اولیه دائمی و تغییر ناپذیرند مگر در صورتی که موضوع آن تغییر کند; مثلاً حرام بودن شراب همیشگی است. اما احکام ثانویه ناپایدارند و مادامی که آن حالات و شرایط,

 کارگاه روش بیان احکام شرعی – اصول وروش‌های روش‌‌شناسی فنون صحیح بیان احکام

 این کارگاه به بیان و تعریف روش ها، سبک ها، الگوها ومهارت‌های فنی و تخصصی آموزش احکام  شرعی پرداخته است. این کارگاه در قالب تصویر بارگذاری شده است که شامل یک جلسه آموزشی می  باشد ،  کیفیت تصویر مناسب است که با حجم کم تصویری قالب قبول دارد، با توجه به فضای کلاس بهتر است از فیلم آموزشی استفاده کنید تا از فضای تصویری نیز بهرمند باشید

 

 

مدت زمان: ۱۵ دقیقه ۳۱ ثانیه

دسته :  قرآن و اهلبیت

دیدگاه ها