اسرا تی وی (کارگاه رسانه و انقلاب)

منو

کارگاه آموزشی مهارت های تشکیلاتی

آموزش مهارت های تشکیلاتی - اصول  شاخص توانمندی تشکیلاتی دانشجوییتشکیلات

تشکیلات عبارت است از نظام اجتماعی خاصی که بر اساس آن عده ای از افراد ـ هم عقیده ـ به منظور رسیدن به یک سلسله هدفهای نسبتا مشخص با یکدیگر همکاری می کنند بدین ترتیب که تصمیماتی را اتخاذ می نمایند یا به مرحله اجرا و عمل در می آورند از سوی دیگر هرچند عمده فعالیت های تشکلهای فرهنگی، کارکردهای فرهنگی است اما برای انجام آن نیاز به پشتوانه مالی است. ساختارهای مالی جهت این امر نیز باید بر اساس و منطبق با همان کارکردهای فرهنگی تشکل تعریف شود. در این کارگاه موضوع تشکیلات مردم نهاد و خود جوش و دانشجویی بیششتر مورد توجه است.

در هر تشکیلات نکات مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه ویژه کرد یعنی باید به نحوی به آنها نگریست که به نفع اجتماع و تشکیلات باشد . کار تشکیلاتی یک کار اجتماعی است و با زندگی فردی فرق می کند در این یادداشت به چند نکته ی مهم در کار تشکیلاتی می پردازیم که اگر در زندگی فردی رعایت نشوند شاید خیلی مشکلی را ایجاد نکنند ولی در تشکیلات نباید به آنها بی توجه بود .

مدرس: استاد  عسگریان

این کارگاه به بیان و تعریف آموزش مهارت های تشکیلاتی از نظر فنی و محتوایی در قالب یک جلسه پرداخته است، این کارگاه در قالب صوت  بارگذاری شده است که شامل سه بخش آموزشی می  باشد ، کیفیت صوت در حد مطلوب می باشد.  همچنین بخش های صوتی این کارگاه به صورت مستقل از هم بارگذاری شده است تا امکان دریافت و دانلود مستقل به صورت صوت فراهم باشد.

آموزش مهارت های تشکیلاتی – اصول  شاخص توانمندی تشکیلاتی دانشجویی

 

 

 

 

دسته :  مدیریت تشکیلات

دیدگاه ها